LeszámítolásVevő = Követelés ≠ Pénz ! Szeretne ezen változtatni? Csökkentse kintlévőségeit! Szabaduljon a vevőkockázattól !

Követelésvásárlás

Csökkentse kintlévőségeit ! Szabaduljon a vevőkockázattól !

Váltó

Váltóval fizetne ? Váltóval biztosítaná vevőköveteléseit ?

KövetelésvásárlásCsökkentse kintlévőségeit !

Egy vagy több vevőhöz köthető vevőkövetelés átruházása

Rendszeres üzleti kapcsolatokban keletkezett követelések vásárlása. Egyedi szerződés és a követelések engedményezése alapján.

Szabaduljon a vevőkockázattól !

Egyedi vevőkövetelés átruházása

Egyedi üzleti kapcsolatokban keletkezett követelések vásárlása átruházási szerződés és a követelések engedményezése alapján, harmadik fél által rendelkezésre bocsátott biztosíték mellett.

VáltóVáltóval biztosítaná vevőköveteléseit?

Saját váltó leszámítolása

Kétoldalú üzleti kapcsolatokban kiállított váltóban foglalt követelések finanszírozása (váltó leszámítolása) a rendelvényes, vagy váltóbirtokos részére váltó-átruházási megállapodás és forgatmány alapján.

Árufedezeti váltóban foglalt vevőkövetelések finanszírozása váltók átruházásával.

Idegen váltó leszámítolása

Háromoldalú üzleti kapcsolatokban kiállított és a címzett által befogadott váltóban foglalt követelések finanszírozása (váltó leszámítolása) a rendelvényes, vagy    váltóbirtokos részére váltó-átruházási megállapodás és forgatmány alapján.